DPÜYÖS Yerleştirme Sonuçları

 

Yerleştirme Sonuçlarına Ulaşmak için Lütfen

TIKLAYINIZ

 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

a) Diploma Denklik Belgesi: Ortaöğretim (Lise) Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (ya da T.C. Büyükelçiliğinden ve Konsolosluklarından) veya Üniversitelerarası Kurul’dan alınabilecek belge.

b) Diploma: Lise diplomasının aslı ve çevirisi (Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. T.C. Noterlerinden onaylı Diplomalar da geçerlidir).

c) Not Durum Belgesi (Transkript): T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti (Transkriptin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyasının da transkripte eklenmesi gerekir). T.C. Noterlerinden onaylı Not Durum Belgeleri de geçerlidir.

ç) Sınav Sonuç Belgesi: Sınav Sonuç Belgesinin aslı, Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı ve Türkçe çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Üniversitemizce tanınan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenmiş, onaylı belge (imzalı ve mühürlü sınav sonuç belgesi). Evrak üstünde doğrulama kodu varsa ve doğruluğu tespit edilebiliyorsa imzalı ve mühürlü olmasına gerek yoktur.

d) Pasaportun Türkçeye çevrilmiş, noter veya T.C. Büyükelçiliğinden onaylı fotokopisi

e) Banka Dekontu: Katkı Payı ve diğer kayıt giderleri için öngörülen ücretin ilgili hesaplara yatırıldığını gösteren banka dekontu. BU İŞLEM KAYITTAN HEMEN SONRA YAPILACAKTIR. (Öğrenci İşlerine kaydınızı yaptırırken size tanımlanacak olan "öğrenci numarasına" yatıracaksınız. Lütfen konuyla ilgili kayıt sırasında öğrenci işlerinden bilgi alınız)

f) Öğrenim Vizesi: T.C. Büyükelçiliği’nden alınacaktır. (Mavi Kartlılar ve T.C. vatandaşları hariç) Öğrenim Vizesinin kalktığı ülkelerden gelen adaylar bunu kayıt esnasında belirtmek durumundadırlar.

g) Varsa Uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil belgesinin T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı sureti

ğ) Varsa Türkçe dil düzeyini gösterir belge: Bu belge T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinden (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitülerinden alınmış olması gerekmektedir. (Türkçe eğitim veren liselerden mezun olmuş adaylar hariç) Geçerli bir Türkçe Yeterlilik Belgesi ibraz etmeyen adayların 22 Eylül 2016 tarihinde Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir.

h) Fotoğraf: 4,5 cm x 6 cm ebadında altı (6) adet vesikalık fotoğraf.

ı) İkametgâhı ile ilgili beyanı: Öğrenci kayıt işlemi bittikten sonra T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kendisine verilen ve öğrenim süresi boyunca kullanacağı Yabancı Kimlik Numarası ile ikamet belgesinin suretini en geç 2 ay içerisinde Öğrenci İşleri’ne teslim etmek durumundadır.

i) Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler Geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. (Geçimini sağlayacak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek belge)

j) Sağlık Sigortası: Öğrenci, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. sağlık sigortasına sahip olduğuna dair belgeyi en geç bir ay içerisinde teslim etmek zorundadır.

k) Yerleştirme Sonuç Belgesi

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Harç Miktarları

 

NOT: BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU'NA, SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NA VE TIP FAKÜLTESİ'NE KAYIT YAPTIRACAK OLAN ADAYLARIN TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDEN GENEL SAĞLIK RAPORU ALMALARI ve BUNU KAYIT SIRASINDA VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

NOT: Kesin kayıt işlemlerini yapan öğrenciler, kayıt tarihini izleyen iki gün içerisinde T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ikamet tezkeresi başvurusunda bulunmak için https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden online randevu almaları gerekmektedir ve alınan randevuda “öğrenci” sekmesi seçilecektir. Öğrenci tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne randevu tarihinde teslim edilecek olan belgeler;

1) Öğrenci İşlerinden alınacak olan 1 adet Öğrenci Belgesi,
2) 1 adet Öğrenci Bilgi Formu,
3) Pasaport Fotokopisi,
4) Öğrenci evde kalıyorsa ikamet belgesi veya kira kontratı yurtta kalıyorsa bunu gösteren belge,
5) 3 adet arka fonu beyaz olan biyometrik fotoğraf.

Öğrenci ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gitmeden Kütahya Defterdarlığı’na gidip İkamet Tezkere ücreti hakkında bilgi alıp kendilerine verilecek talimatlar doğrultusunda bu ücreti yatırabilirler.

 


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne giden adaylar ayrıca Sağlık Sigortası hakkında bilgi almak durumundadırlar. Bu hususta fakültelerine kayıt yaptıran adaylar,  kayıt tarihini takip eden 3 gün içerisinde Kütahya SGK İl Müdürlüğü’ne gidip konu hakkında bilgi almalıdırlar.

Sağlık Sigortası, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kesinlikle istenmektedir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 25 Temmuz – 12 Ağustos 2016

Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2016, Pazar