Ek Kontenjan Kayıtları ve Kayıt için Gerekli Evraklar 2019

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yerleşme Sonucunuzu Görmek için Lütfen TIKLAYINIZ

Kayıt Tarihleri: 26 - 29 Ağustos 2019
(Kayıda şahsen gelemeyen adaylar Noter'den veya T.C. Konsolosluklarından alacakları vekalet ve gerekli evraklar ile yapabilirler)
(2. yerleştirmeler bu kayıtlardan sonra ilan edilecektir)

a) Diploma Denklik Belgesi: Ortaöğretim (Lise) Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (ya da T.C. Büyükelçiliğinden ve Konsolosluklarından) veya Üniversitelerarası Kurul’dan alınan belge (T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Liselerinden mezun olan adaylarda Diploma Denklik Belgesi aranmamaktadır).

b) Diploma: Lise diplomasının aslı ve çevirisi (Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. T.C. Noterlerinden onaylı Diplomalar da geçerlidir).

c) Not Durum Belgesi (Transkript): Tüm adaylardan istenmektedir. T.C. Liselerinden mezun olmayan adaylar için T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti gerekmektedir (Transkriptin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyasının da transkripte eklenmesi gerekir). T.C. Noterlerinden onaylı Not Durum Belgeleri de geçerlidir (Not Dökümünün Detaylı Bir Şekilde Diploma Üzerinde Verildiği Durumlar Hariç).

ç) Sınav Sonuç Belgesi: Sınav Sonuç Belgesinin aslı, Ulusal ve Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı ve Türkçe çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Üniversitemizce tanınan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenmiş, onaylı belge (imzalı ve mühürlü sınav sonuç belgesi) (Eğer Aday Tablo 1’deki veya Komisyon’un kabul ettiği Herhangi Bir Sınav Puanı ile Yerleşmişse).

d) Pasaportun fotokopisi.Banka Dekontu: Katkı Payı ve diğer kayıt giderleri için öngörülen ücretin ilgili hesaplara yatırıldığını gösteren banka dekontu.

e) Varsa Uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil belgesinin T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı sureti.

ğ) Varsa Türkçe dil düzeyini gösterir belge.

f) Fotoğraf: 4,5 cm x 6 cm ebadında altı (6) adet vesikalık fotoğraf.

ı) İkametgâhı ile ilgili beyanı: Öğrenci kayıt işlemi bittikten sonra, öğrenci belgesi ile Emniyet Müdürlüğü’ ne müracaat ederek, kendisine verilen ve öğrenim süresi boyunca kullanacağı Yabancı Kimlik Numarası ile ikamet belgesini en geç 2 ay içerisinde teslim etmek zorundadır.

g) Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır (Bu form öğrenci kayda geldiği zaman Öğrenci İşleri tarafından kendisine verilip imzalatılacaktır).Sağlık Sigortası: Öğrenci, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. sağlık sigortasına sahip olduğuna dair belgeyi en geç bir ay içerisinde teslim etmek zorundadır.

h) Yerleşme Sonuç Belgesi

 

KAYIT TARİHİ       : 26 – 29 Ağustos 2019

KAYIT YERİ           : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri

NOT: Kayıda adayların şahsen gelmeleri gerekmektedir. Şahsen gelemeyen adayların kayıt yaptıracak olan kişiye T.C. Noterlerinden vekalet vermeleri gerekmektedir. Vekalet verilen kişi istenen orjinal evraklar ve vekaletnameyi teslim etmek suretiyle kayıt işlemini yerine getirebilir.

NOT: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ'NE KAYIT YAPTIRACAK OLAN ADAYLARIN TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDEN GENEL SAĞLIK RAPORU ALMALARI ve BUNU KAYIT SIRASINDA VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

NOT: Kesin kayıt işlemlerini yapan öğrenciler, kayıt tarihini izleyen iki gün içerisinde T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ikamet tezkeresi başvurusunda bulunmak için https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden online randevu almaları gerekmektedir ve alınan randevuda “öğrenci” sekmesi seçilecektir. Öğrenci tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne randevu tarihinde teslim edilecek olan belgeler;

1) Öğrenci İşlerinden alınacak olan 1 adet Öğrenci Belgesi,
2) 1 adet Öğrenci Bilgi Formu,
3) Pasaport Fotokopisi,
4) Öğrenci evde kalıyorsa ikamet belgesi veya kira kontratı yurtta kalıyorsa bunu gösteren belge,
5) 3 adet arka fonu beyaz olan biyometrik fotoğraf.

Öğrenci ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gitmeden Kütahya Defterdarlığı’na gidip İkamet Tezkere ücreti hakkında bilgi alıp kendilerine verilecek talimatlar doğrultusunda bu ücreti yatırabilirler.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne giden adaylar ayrıca Sağlık Sigortası hakkında bilgi almak durumundadırlar. Bu hususta fakültelerine kayıt yaptıran adaylar,  kayıt tarihini takip eden 3 gün içerisinde Kütahya SGK İl Müdürlüğü’ne gidip konu hakkında bilgi almalıdırlar.

Sağlık Sigortası, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kesinlikle istenmektedir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Yıllık)

BİRİM PROGRAM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tüm Programlar 940 TL 3470 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Fen Programları 860 TL 3850 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Programlar 860 TL 2890 TL
Mühendislik Fakültesi Tüm Programlar 1170 TL 4590 TL
Simav Teknoloji Fakültesi Tüm Programlar 1170 TL 4590 TL
Eğitim Fakültesi Tüm Programlar 860 TL 3090 TL
İslami İlimler Fakültesi Tüm Programlar 860 TL 3090 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi Tüm Programlar 950 TL 5780 TL
Mimarlık Fakültesi Tüm Programlar 1170 TL 4590 TL
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tüm Programlar 860 TL 3090 TL
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tüm Programlar 860 TL 3090 TL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tüm Programlar 570 TL 3470 TL
Meslek Yüksekokulları Tüm Programlar 570 TL

2310 TL

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 24870 TL -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 10374 TL -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2310 TL -

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri ve esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra ücretlerde fark çıkması durumunda, ortaya çıkacak fark Bahar Yarıyılı ders kayıtları ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, Cuma